Εισαγωγή στη Typescript 1.8

Τι είναι η Typescript;

Ομοιότητες και διαφορές με τη Javascript.

Γιατί να χρησιμοποιήσουμε Typescript αντί Javascript;

Δημιουργία μικρού παιχνιδιού με Typescript.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.