Εισαγωγή στο Docker (δεν είναι μόνο για DevOps)

Μετά το πρόσφατο Connect() όλοι καταλαβαίνουμε γιατί ένα meetup για το Docker επιβάλλεται. 

Ο Βύρων Παπαδόπουλος σε αυτό το event θα μας μιλήσει για τα παρακάτω:

• Τι είναι η τεχνολογία Docker, σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται, θέματα ασφάλειας, scaling, monitoring.

• Ποια είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για το Docker. (Docker Engine και Docker Composer)

• Container Orchestrator Engines ,το Docker στο Azure (επίδειξη Docker Swarm)

• Docker για Devops, και Docker για προγραμματιστές .

This entry was posted in . Bookmark the permalink.