Τακτικές συναντήσεις κάθε Τετάρτη
Η ομάδα του TLab πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις κάθε Τετάρτη σε εργαστηριακό χώρο στην Κάτω Τούμπα μετά τις 19:00 οι οποίες φαίνονται και στο Facebook. Μπορείτε να περάσετε να να μας βρείτε εκεί. Στη σελίδα αυτή αναφέρονται events πέραν της Τακτικής Συνάντησης.

[wpee_event_grid] [events_calendar]